ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 10-3-91

«Έως θανάτου αγωνισαι υπέρ της Αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου» σοφία σειράχ.κεφ. 4,28