Ποια είναι η αιτία των πτώσεων μας στον πνευματικό αγώνα;

 Ποια είναι η αιτία των πτώσεων μας στον πνευματικό αγώνα;

Σταθείτε στη θύρα της διάνοιας σας και διώχνετε χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δισταγμό, χωρίς συζήτηση, κάθε εμπαθή λογισμό που την πλησιάζει. Σταθείτε στη θύρα της καρδιάς σας και διώχνετε, παρόμοια, κάθε εμπαθές αίσθημα.
Πώς; Με δύο μέσα: την προσοχή και την προσευχή. Έτσι θ' αποτρέπεται κάθε πτώση κάθε αμαρτία.
Πέσατε; Σηκωθήκατε. Ευχαριστήστε τον ευσπλαχνο Κύριο, που σας δέχτηκε πάλι κοντά Του, δίνοντας σας πλούσια τη χάρη Του, όπως αποδεικνύουν οι καλές εκείνες πνευματικές καταστάσεις σας έπειτα από κάθε εγκάρδια προσευχή.
Κλείστε τα όλα αυτά στο νου και στην καρδιά σας.
Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας.
Μην ξεχνάτε τα αποτελέσματα της υποτροπής σε μία σοβαρή σωματική ασθένεια: Αν, μετά τη θεραπεία του αρρώστου εμφανιστεί για δεύτερη φορά, αντιμετωπίζονται και υποχωρεί με πολύ δυσκολία, αν εμφανιστεί και τρίτη φορά, επιφέρει το θάνατο...
Ερευνήστε, ποια αιτία προκάλεσε την πτώση σας. Ξαφνικά, από συναρπαγή, σπάνια πέφτουμε στην αμαρτία. Συνήθως προηγούνται μικρές υποχωρήσεις μας στους λογισμούς, υποχωρήσεις που γίνονται όλο και μεγαλύτερες... Έτσι κάποια στιγμή, βρισκόμαστε αιχμάλωτοι των λογισμών, που γεννούν στην καρδιά εμπαθή αισθήματα. Απ' αυτά έρχεται η επιθυμία της αμαρτίας. Και ακολουθεί η πτώση...
Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Εξάψαλμος:

 Εξάψαλμος:


Το σταυρό μας μπορούμε να κάνουμε στην αρχή και στο τέλος του Εξάψαλμου.
Σ’ όλη όμως τη διάρκεια αυτού, ακόμη και στο μέσον του, όταν λέγουμε τα «Δόξα… Και νυν… Αλληλούια…» ΔΕΝ κάνουμε το σταυρό μας, αλλά παρακολουθούμε «εν πάση σιωπή και κατανύξει» τον Αναγνώστη, ο οποίος «μετ’ ευλαβείας και φόβου Θεού», διαβάζει τον Εξάψαλμο.
Διότι ο χρόνος αυτός της αναγνώσεως προεικονίζει το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου με φόβο και τρόμο θα αναμένουμε την τελική κρίση Του για εμάς.
Και, όπως τότε, έτσι και τώρα θα πρέπει σιωπώντες, όρθιοι, ακίνητοι, χωρίς μετακινήσεις η, προπαντός, χωρίς και τους παραμικρούς θορύβους, να παρακολουθούμε την ανάγνωση αυτή.
(Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εσπερινές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, οι οποίες είναι ο Όρθρος της επομένης. Διότι τότε, αφηρημένοι, μπαίνουμε στους Ναούς χωρίς να προσέχουμε, εάν εκείνη την ώρα διαβάζεται ο Εξάψαλμος.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παραμένουμε ακίνητοι στην είσοδο του Κυρίως Ναού και μετά το πέρας της αναγνώσεως να μετακινούμαστε για να καταλάβουμε τη θέση μας).
Ο εξάψαλμος αποτελείται από από τους εξης ψαλμούς:
3ος: Εικονίζει την σταθερή ελπίδα της ψυχής στο Θεό.
37ος: Θρήνος της ψυχής για το βάρος των αμαρτιών.
62ος: Απαλή παρηγορητική πρωϊνή προσευχή.
87ος: Δέηση ψυχής τσακισμένης από τις συμφορές.
102ος: Προσευχή ευγνωμοσύνης για τις ευεργεσίες του Θεού.
142ος: Θερμή παράκληση βοήθειας.
Ο εξάψαλμος είναι η κατανυκτική ανάγνωση (όλοι όρθιοι) των 6 παραπάνω από τους 150 ψαλμούς , τους περισσότερους από αυτούς τους έγραψε ο Δαβίδ. Είναι συγχρόνως ύμνος, δέηση, προφητεία.

Προφήτες ΠΡΟΦΗΤΙΚΌ ΧΆΡΙΣΜΑ Β


 

Προφήτες ΠΡΟΦΗΤΙΚΌ ΧΆΡΙΣΜΑ