ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σήμερα θα σας πώ για το ελληνικόσύστημα αρίθμησης, και η αλή΄θεια περί του αριθμού 6 και 9..
Συνοπτικά

Για τους αριθμούς 1-9999 χρησιμοποιούνταν τα εξής γράμματα:
Γράμμα Αξία Γράμμα Αξία Γράμμα Αξία Γράμμα Αξία
Α´ 1 Ι´ 10 Ρ´ 100 ͵Α 1000
Β´ 2 Κ´ 20 Σ´ 200 ͵Β 2000
Γ´ 3 Λ´ 30 Τ´ 300 ͵Γ 3000
Δ´ 4 Μ´ 40 Υ´ 400 ͵Δ 4000
Ε´ 5 Ν´ 50 Φ´ 500 ͵Ε 5000
Ϛ´ 6 Ξ´ 60 Χ´ 600 ͵Ϛ 6000
Ζ´ 7 Ο´ 70 Ψ´ 700 ͵Z 7000
Η´ 8 Π´ 80 Ω´ 800 ͵H 8000
Θ´ 9 Ϟ´ 90 Ϡ´ 900 ͵Θ 9000

Το στίγμα (Ϛ ϛ)[1] είναι σύμπλεγμα (λιγατούρα) των χαρακτήρων σ και τ, που χρησιμοποιείται στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης ως σύμβολο του αριθμού έξι (6) και, παλαιότερα, στη θέση του ζεύγους στ για τη γραφή λέξεων όπως π.χ. στρατός (ϛρατός), στύλος (ϛύλος), αντίστασις (αντίϛασις) κ.λπ.

Σήμερα χρησιμοποιείται σπάνια —σε κλασικά κείμενα για παράδειγμα— και τη θέση του στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει πάρει το στ΄! ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΤΟΥ 6 ΕΙΝΑΙ ΤΟ 9

Θ´ 9 ΘΕΟΣ
ΣΤ' 6 ΣΑΤ....Σ

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ!