ΤΟ 666 ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ!

Παρατηρώντας προσεκτικά τα ΤΡΙΑ δάκτυλα (αλήθεια,εξέχασαν πως ο άνθρωπος έχει τέσσερα δάκτυλα μπροστά,και τον αντίχειρα στο πλάι;)του πεπλανημένου καρτούν που βαστάζει την κάρταν βλέπομε ότι είναι έντεχνα σχεδιασμένα ώστε υποσυνειδήτως να σχηματίζεται η εντύπωσις του αριθμού 666 του αντιχρίστου! Συνηγορεί δε τούτο βλέποντας την δεξιάν γραμμήν του δακτύλου λεπτοτέραν της αριστεράς ώστε να τονίζεται πως επρόκειται δια τον αριθμόν 6!
Δια να μην αναφέρομεν βεβαίως την σατανόφατσαν του καρτούν θυμίζουσα πλείον διάβολον παρά άνθρωπον, έχοντα τρικέρατον κόμην!
Γρηγορείτε ούν και προσεύχεσθε ίνα απαλλαγώμεν από τα δεινά που οσονούπω έρχονται!