Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

Θλίψιν έξει κάθε λογικό ον αναλογιζόμενο την πνευματική κατάσταση στην οποία είναι ο κόσμος. Η θάλασσα έγινε κατακόκκινη και πλέον δεν έχει νερό, αλλά το αίμα που χύνεται από την αλληλοσφαγή των ανθρώπων. Ο άνθρωπος, ως δαίμονας πια, ορμάει να κατασπαράξει ο ένας τον άλλον, χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, χωρίς κανένα συναίσθημα, αλλά ως ένα άψυχο ον, υπακούοντας στα ζωώδη ένστικτα των παθών του. Η γη είναι δυσώδης και στενάζει από την πνευματική σήψη τόσο, όσο να μουδιάζουν και οι τελευταίοι υγιείς άνθρωποι, ώστε να κινδυνεύουν να πλανηθούν και να πουν και αυτοί «δε μυρίζει τίποτα, δε συμβαίνει τίποτα».


Σεισμός μέγας και καταποντισμός προσπαθεί να γκρεμίσει τα τείχη που σήκωσαν οι Άγιοι Πατέρες για να περιφρουρήσουν την Εκκλησία. Ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, διαστρεβλωτές του λόγου του Χριστού, διδάσκουν νέα δόγματα, θέλοντας να ενώσουν όλες τις βλάσφημες δοξασίες και διεστραμμένες ομολογίες υπό την ομπρέλα μιας ερμαφρόδιτης «αγάπης». Η δυσωδία αυτού του συνονθυλεύματος των ανθρωπόμορφων θηρίων που αποτελούν το λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» (ΠΣΕ), ξεπερνά αυτή των εκπεσόντων από τον ουρανό δαιμόνων. Οι «Ορθόδοξοι» συνιδρυτές αυτού; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου.


Όσοι αναξίως ονομαζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν στις συνάξεις αυτών και συνυπογράφουν τα μανιφέστα τους, θέτουν τον εαυτό τους άξια στο βάραθρο των νικητών των μεγαλυτέρων προδοτών της πίστεώς μας. Αγνοούν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ίδρυσε ΜΙΑ Εκκλησία; Ότι στο σύμβολο της πίστεως μας οι Ορθόδοξοι λέμε Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν; Όχι βέβαια, και τις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων γνωρίζουν πολύ καλά και το ίδιο Ευαγγέλιο παρεδόθη σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτά γίνονται για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του αψευδούς στόματος του Χριστού (Ματθαίος 24,11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς).


Αν κάποτε το σχίσμα παλαιού και νέου εορτολογίου έμοιαζε σε ορισμένους λίγο και άνευ λόγου, διότι έμεναν υποκριτικά μόνο στο ημερολογιακό ζήτημα αγνοώντας την ουσία του σχίσματος (δηλ. την αιρετική πατριαρχική εγκύκλιο του 1920 {1}), τότε σήμερα καθίστανται αναπολόγητοι. Αγνοεί κάποιος το ποιόν και το βίο του μασόνου Μελετίου Μεταξάκη, το πώς ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο και πώς εισήγαγε τη γάγγραινα της αίρεσης στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Αγνοεί κάποιος το ότι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και δεχθεί την εισαγωγή του νέου ημερολογίου, μετείχε ως καθηγητής πανεπιστημίου στην επιτροπή που μελετούσε την επικείμενη αλλαγή του ημερολογίου, της οποίας το πόρισμα ήταν αρνητικό ως προς αυτήν (2). Αγνοεί κάποιος τις βλασφημίες του Αθηναγόρα, που όχι μόνο από Πατριάρχης θα έπρεπε να είχε καθαιρεθεί, αλλά και στην εκκλησία να μην εισερχόταν αν δε μετανοούσε για τα λεγόμενά του, πόσο μάλλον για τις πράξεις του. Αγνοεί την υποταγή του Δημητρίου και τη συνέχιση του μιαρού έργου των προκατόχων του, δηλαδή τις συμπροσευχές και τα συλλείτουργα, την άμεση κοινωνία με το ένα εκ των θηρίων της Αποκάλυψης, τον αιρεσιάρχη πάπα της Ρώμης.


Αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει κάποιος το θεοσοφιστή και νικητή του διαγωνισμού της βλασφημίας και της αίρεσης των Οικουμενικών Πατριαρχών από τον προηγούμενο αιώνα έως και σήμερα. Το γνήσιο τέκνο της απωλείας, κατά τα λεγόμενα και τις πράξεις του. Τον αποδομητή πίστεως και ιστορίας, τον ισοπεδωτή των πατερικών κανόνων. Τον εκπληρωτή και τελειωτή της αιρετικής εγκυκλίου του 1920 (1), τον άξιο αρχηγό της αγέλης που «ποιμαίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία» στις ημέρες μας. Τον αρχηγό της πατριάς, του γένους όχι των ορθοδόξων, όχι των Ελλήνων, αλλά αυτών των ψευδοπροφητών που εγείρονται για να πλανήσουν πολλούς, το σημερινό Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που αν θέλουμε να καταγράψουμε τις αιρετικές και βλάσφημες διδαχές και πράξεις που εποίησε, άτινα εάν γράφηται καθ’έν, ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία.


Δεν μπορεί λοιπόν να αγνοηθεί αυτός ο λύκος, διότι τα έργα του στην εποχή μας είναι ηλίου φαεινότερο ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από το Λόγο του Χριστού.(Ματθαίος 7,15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς).
Οι άνθρωποι φαίνεται να φορούν αντηλιακά κάτοπτρα, κάτοπτρα υποκρισίας, μην μπορώντας να δουν τον Ήλιον της δικαιοσύνης.


Τι ωφελεί ημάς αδελφοί η υπακοή εις τους άρχοντας και τους υιούς των ανθρώπων εφόσον γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εκεί η σωτηρία; (ψαλμ.1463 μη πεποιθατε επ αρχοντας και εφ υιους ανθρωπων οις ουκ εστιν σωτηρια ). Τι μας λέει ο Χριστός : (Ιωάννης 8,32 ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς ) και αλλού (Ματθαίος 7,21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ).


Ιδού η υποκρισία, ιδού η άρνηση και η αποστασία. Εσείς γνωρίσατε το λόγο του Χριστού, αλλά δε μείνατε σε αυτόν. Άξια λοιπόν δεν ανήκετε στους μαθητές Του, πόσο μάλλον και στους ποιμένες της Εκκλησίας Αυτού. Μη λοιπόν έχετε απορία ποιού παιδιά και μαθητές είστε, το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός ( Ιωάννης 8,42 εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι).


Τι έχει να απολογηθεί ο υποκριτής σημερινός και αναξίως ονομαζόμενος χριστιανός; Πόσους νόμους και κανόνες θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος και από πόσα πανεπιστήμια και θεολογικές σχολές θα πρέπει να περάσει για να κατανοήσει πού και ποιός είναι με το Χριστό για να συμπορευθεί μαζί Του; Μόνον αυτό (Ματθαίος12,50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν ). Προφανώς αγάπησε τη χλιαρότητα, τη δόξα και την αναγνώριση των ανθρώπων, το χρήμα και την καλοπέραση. Έτσι οφείλει να διάγει το βίο του ο άνθρωπος; (Αποκ. 3,15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός· 3,16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου) .


Πέρασε ένας αιώνας από τότε που εμφανίστηκε η παναίρεση του οικουμενισμού και οι «χριστιανοί» είναι πιο μουδιασμένοι από ποτέ. ( Ματθαίος 24,12 διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν ).Έως πότε; Δεν καταλαβαίνουν το σκοπό τους; Πού μας οδηγούν; Στην παγκοσμιοποίηση των θρησκειών, των κρατών και των λαών, ώστε να βασιλέψει ο άρχων του κόσμου τούτου, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Ο αντίχριστος.


Άξιο λόγου είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΣΕ ερμηνεύουν την αλήθεια όπως θέλουν, ως φιλοσοφικό ιδεολόγημα, ως προσωπική ανθρωποκεντρική και εγωκεντρική αλήθεια. Μπλέκουν οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι με τους θεολόγους-θεοσοφιστές τις ιδεολογίες και δοξασίες τους, ώστε να συμπράξουν με τους τεχνοκράτες-σατανολάτρες (μασόνους) σε μια νέα εποχή, μια νέα παγκόσμια ιδεολατρεία. Τη λατρεία του ΜΑΤΣ (Μέγα Αρχιτέκτονα Του Σύμπαντος), τη λατρεία του υπέρτατου όντος, του μετρέγια, του μαχντί, της μητέρας γαίας - φύσης κλπ, δηλαδή της μίας πολλαπλής αλήθειας, που ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά.


Οδηγοί τυφλοί, ψεύτες και υποκριτές, που δίκαια σας πρέπει η γέεννα του πυρός. Τι ελάλησε ο Χριστός; Εγώ ειμί η Αλήθεια, εγώ ειμί η Ζωή, εγώ ειμί η Οδός, εγώ ειμί το Φως του κόσμου. Σπέρματα του διαβόλου, και εσείς δεν εισέρχεστε στη Βασιλεία των ουρανών και στους άλλους κλείνετε την πόρτα, φίδια βρομερά και δηλητηριώδη που κυλιέστε στα λύματα των βαθέων του σατανά και δηλητηριάζετε τους πάντες με τις εωσφορικές διδαχές σας, προδότες και διαστρεβλωτές του Λόγου του Θεού που ερμηνεύετε το ευαγγέλιο εκ του περισσεύματος της διαστροφής σας και όχι αγιογραφικά όπως θα έπρεπε, τι πρόκειται να σας γλυτώσει από τη δίκαια κρίση του Χριστού;


Δύο χιλιάδες χρόνια μετά τη γέννησή Του και αγωνίζεστε να κτίσετε (περήφανοι τέκτονες) και να μας φέρετε ένα νέο χριστό, ένα χριστό που θα έρθει στο όνομα των ανθρώπων, δηλαδή στο όνομα το δικό του (Ιωάννης5:43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με·ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε ).


Υποκριτές σας φταίει ο αγώνας των λιγοστών ζηλωτών χριστιανών, που μετά φόβου Θεού μένουν πιστοί στον Λόγο του Χριστού και από την άλλη συμπροσεύχεστε και αναγνωρίζετε τους κάθε λογής αιρετικούς υβριστές Αυτού, τι και αν αυτοί εμμένουν στις αναθεματισμένες (υπό των οικουμενικών συνόδων ) θέσεις τους (Ματθαίος 5,19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν).


Ελέγχετε με το μικροσκόπιο βασανιστικά και άδικα το μικρό ποίμνιο των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και από την άλλη εισάγετε από την κύρια πύλη μετά βαΐων και κλάδων τον αντίχριστο και το συμφερτό του (Ματθαιος 23,24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες ) Αλλά δε διώκετε τους μαθητές, το Διδάσκαλο διώκετε, δε διώκετε τα παιδιά, τον Πατέρα διώκετε. Και αυτό γιατί σας ελέγχουν για τις αποστασίες και προδοσίες σας, για τις πρωτοφανείς και άνευ προηγουμένου βλασφημίες σας (Ιωάννης 15,18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν ) .


Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάκτυλο μας, στην εποχή μας τα πάντα είναι φανερά και έτσι γνωστά τοις πάσι. Πρέπει άμεσα να αποστασιοποιηθούν και να αποτοιχιστούν από αυτά τα θηρία όσοι αγαπούν και θέλουν το Χριστό και να συμπορευθούν με όσους πραγματικά Τον ακολουθούν, χωρίς υπεκφυγές και δικαιολογίες [ο καθρέπτης σε όσα κομμάτια και αν έχει «σχιστεί» συνεχίζει να καθρεπτίζει. Όσο για τη λυπηρή τούτη πραγματικότητα ένα θα πρέπει να φρονούμε και να ευχόμαστε ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΗΘΩΜΕΝ «Παρακαλῶ δέ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες, καί μήιἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δέ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ» (᾽Απόστολος Παῦλος Α´ Κορ. Α´ 10) ] .


Όσοι πιστοί προσέλθετε και μη βάζετε πάνω από το θέλημα της καρδιάς σας τίποτα (Ματθαίος 10,37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος) πόσο μάλλον τα υλικά αγαθά˙ το τι θα πει ο κόσμος ή τις μικροφιλοδοξίες. (Ιωάννης 12,25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν ). Φυσικά δε θα είναι εύκολο, αλλά με γενναιότητα θα ανταπεξέλθουμε σ΄αυτές τις έσχατες περιστάσεις (Ιωάννης 16,33 ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον ). Όσοι πιστοί προσέλθετε και μη φρονείτε τα των ανθρώπων και του διαβόλου, αλλά τα του Θεού. Αλήθεια αδελφοί όποιος θέλει να ακολουθήσει το Χριστό πρέπει πρωτίστως να αρνηθεί το θέλημα του ( Ματθαίος 16,24 Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; )


Ήρθε ο καιρός που το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού έχει κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρία για όλα τα έθνη. Ας μη γινόμαστε και εμείς υποκριτές αλλά πιστοί έστω σε λίγα ώστε να μας πει ο Κύριος (Ματθαίος 25,21 εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου ).


Αμήν γένοιτο.