Κοιτάξτε το video στο τελος ! τον χαιρετισμό! ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

http://www.apple.com/iphone/features/facetime.htm


ΑΦΟΥ ΠΑΤΗΣΕΤΕ    see facetime in action να ξεκινήσει το video για το facetime