Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Κύριε, Κάνε με όργανο της ειρήνης Κάνε στην θέση του μίσους ,να βάζω την αγάπη.Στη θέση της ύβρης ,να βάζω την συγνώμη.Στη θέση της πλάνης,να βάζω την πίστη.Στην θέση της διχόνοιας, να βάζω την ένωση.Στη θέση της απελπισίας ,να βάζω την ελπίδα.Στη θέση της λύπης ,να δίνω τη χαρά.Κύριε Κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ,όσο να παρηγορώ.Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμαι, όσο να αγαπώ.Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε.Οταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε.Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.Όταν αποθνήσκουμε ,βρίσκουμε την αιώνια ζωή.