Αδελφοί. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να μπορείς να συγχωρείς τα σφάλματα των συνανθρώπων σου.

Ένας άγιος γράφει: Το να αμαρτάνεις είναι γνώρισμα των ανθρώπων. Το να μην αμαρτάνεις καθόλου είναι γνώρισμα των Αγγέλων. Το να επιμένεις στην αμαρτία είναι γνώρισμα του διαβόλου. Το να μετανοείς για τις αμαρτίες σου είναι γνώρισμα των Αγίων. Το να συγχωρείς αυτούς που σου κάνουν κακό, είναι γνώρισμα του Θεού.

‘‘Το αμαρτάνειν ανθρώπινον’’
‘‘Το μή αμαρτάνειν Αγγελικόν’’
‘‘Το εμμένειν τη αμαρτία διαβολικόν’’
‘‘Το μετανοείν Άγιον’’

‘‘Το συγχωρείν Θείον’’

(Ματθ. ιη' 23-35)