Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ

Του Ιερομονάχου Σάββα Εσφιγμενίτου


Οι κήρυκες της Νέας Τάξεως Πραγμάτων υπόσχονται μια ασάλευτη ειρήνη και, κάτω από την παγκόσμια κυβέρνησι της νεοταξικής ελίτ και του "εκλεκτού" ηγέτου της, την επίλυσι όλων των "κοινών" μας προβλημάτων, όπως της πείνας, του υπερπληθυσμού, της φτώχειας και κυρίως της διατάραξης του παγκόσμιου οικοσυστήματος.

Είναι όμως αλήθεια; Θέλει πράγματι αυτή η Παγκόσμια Κυβέρνησι να υπηρετήσει τον άνθρωπο; Η εναλλακτική δημοσιογραφία του διαδικτύου έχει δώσει πλέον τοσα πολλά στοιχεία, ώστε, όλα όσα παλαιότερα θεωρούσαμε ως θεωρίες συνωμοσίας, τώρα να επαληθεύονται περίτρανα. Μας είπαν και μας λένε συνεχώς ψέμματα. Τα προβλήματα είναι εργαστηριακά, όπως και οι ασθένειες που σε λίγο θα μας αφανίζουν. Κατασκευάστηκε η φτώχεια, η ανηθικότητα, η απληστία, η εκμετάλλευσι, η βία "εν ονόματι του Θεού", και όλα όσα εμποδίζουν την ύπαρξι μιας ευημερούσης μεσαίας τάξης, της τάξης των ανθρώπων που μπορεί να σκέφτεται και να αντιδρά μέσα στο κόσμο μας. Σ' ένα κόσμο που θα μπορούσε να μας κάνει όλους ευτυχισμένους..


"Θηρίον τέταρτον φοβερόν..."

Όχι, η παγκόσμια κυβέρνησι δεν θέλει να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Διότι είναι εμπνεόμενη και πνευματικώς κατευθυνόμενη από τον διάβολο. Και δεν χρειάζεται να πάμε μακρυά για να βρούμε τις αποδείξεις. Διότι έχουμε μια πηγή γνώσεως αδιαφιλονίκητη και συνεπή, τις Άγιες Γραφές. Ο προφήτης Δανιήλ μας λέει καταπληκτικά πράγματα για την παγκόσμια κυβέρνησι, γι' αυτήν την τελευταία "βασιλεία". Μας είπε ότι θα γίνει η πιο ίσχυρή από όλες τις ιστορικά γνωστές αυτοκρατορίες, αλλά θα είναι τρομακτική και αποτρόπαιη: Ο προφήτης την είδε στο όραμα που περιγράφει στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του σαν ένα θηρίο φοβερό και τρομερό και πάρα πολύ ισχυρό, με μεγάλα σιδερένια δόντια, που κατεβρόχθιζε και συνέτριβε και καταπατούσε ό,τι είχε μείνει μέχρι τότε όρθιο. Ορίστε ποιά είναι η παγκόσμια κυβέρνησι! "Και ιδού θηρίον τέταρτον φοβερόν, και έκθαμβον και ισχυρόν περισσώς και οι οδόντες αυτού σιδηροί μεγάλοι, εσθίον και λεπτύνον, και τα επίλοιπα τοις ποσί αυτού συνεπάτει" (Δαν.7,7). Αυτός είναι ακριβώς ο αληθινός χαρακτήρας της Παγκόσμιας Κυβέρνησης και δεν χρειάζεται ο καλός μας αναγνώστης να ακούσει άλλα ψέματα από τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ για τις υποτιθέμενες ευεργεσίες της. Πρόκειται για το πιο φονικό τέρας όλων των εποχών! "Θα καταφάγει όλην τη γή, θα την συντρίψει με το πάτημά του και θα την ξεσχίσει σε μικρά κομμάτια".

Την μοναδικότητα σε ισχύ και επέκτασι της τυραννίας αυτής του παγκόσμιου κράτους την περιγράφει με τα εξής λόγια: "και αυτό διάφορον περισσώς παρά πάντα τα θηρία τα έμπροσθεν αυτού". Δεν έχει, λέει, ξαναϋπάρξει τέτοιο θηρίο! Θα είναι το πιο δυνατό για έναν λόγο που σήμερα εμείς μπορούμε να καταλάβουμε: πρόκειται για μία μονοκρατορία εφ' όλης της υφηλίου, στην οποία θα ηγηθεί ο γνωστός μας Αντίχριστος, ακριβώς όπως λέει κι η Αποκάλυψι ότι του "εδόθη εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος" (Αποκ.13,8).


Η τελευταία αυτοκρατορία της Ιστορίας.

Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι θα είναι η τελευταία Κυβέρνησι της Ιστορίας. Ο προφήτης Δανιήλ με πολλή γλαφυρότητα περιγράφει στο βιβλίο του στο 7ο κεφάλαιο το όραμα των τεσσάρων θαλάσσιων θηρίων. Συγκλονισμένος από το όραμα πλησίασε έναν από τους παρισταμένους αγγέλους παρακαλώντας να του το εξηγήσει. Κι εκείνος του είπε ότι τα τέσσερα μεγάλα θηρία που είδε ήταν τέσσερις βασιλείες. Ποιές είναι όμως αυτές οι βασιλείες μέσα στις τόσες πολλές που έχουν καταγραφεί στο μακραίωνο διάστημα της ανθρώπινης ιστορίας; Οι περισσότεροι ερμηνευτές κατανοώντας τον αδρομερή τρόπο περιγραφής των προφητειών, εξηγούν ότι αυτές οι τέσσερις βασιλείες είναι οι μεγάλες αυτοκρατορίες που ενεπλάκησαν και διαφοροτρόπως συσχετίστηκαν με την Προμήθεια και Οικονομία του Θεού για το ανθρώπινο γένος: 1) Η Βαβηλωνιο-περσική, 2) η Αλεξανδρινή και 3) η Ρωμαϊκή, ιστορική συνέχεια της οποίας είναι βεβαίως και η Ορθόδοξη Ρωμηοσύνη. Τέταρτη και τελευταία ιστορικώς είναι η γνωστή "Παγκοσμιοποίησι", το τεκταινόμενο παγκόσμιο κράτος της Νέας τάξης Πραγμάτων, η Κυβέρνησι του Ανόμου, του "ανθρώπου της αμαρτίας, του υιού της απωλείας" (Β'Θεσ.2,4). Πράγματι, με τις τέσσερις αυτές μεγάλες "βασιλείες" κλείνει και η ιστορία, όπως ακριβώς κι ο άγγελος εξήγησε στον Δανιήλ ότι αυτές οι βασιλείες θα καταργηθούν και ότι θα παραλάβουν πλέον την βασιλεία οι άγιοι του Υψίστου και θα την κατέχουν για πάντα, εις τους αιώνας των αιώνων! "και προσήλθον ενί των εστηκότων και την ακρίβειαν εζήτουν παρ'αυτού περί πάντων τούτων, και είπε μοι την ακρίβειαν και την σύγκρισιν των λόγων εγνώρισέ μοι. Ταύτα τα θηρία τα μεγάλα τα τέσσαρα, τέσσαρες βασιλείαι αναστήσονται επί της γης, αί αρθήσονται και παραλήψονται την βασιλείαν άγιοι Υψίστου και καθέξουσιν αυτήν έως αιώνος των αιώνων" (Δαν.7,16-17).