ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;

Μακάριο το σπίτι όπου όλοι προσεύχονται
-Μακάριο το σπίτι όπου ο ένας υποχωρεί για το χατήρι του άλλου
-Μακάριο το σπίτι που έχει αόρατο οικοδεσπότη τον Χριστό.
-Μακάριο το σπίτι πού κάθε περιττό αγαθό δεν μένει ανάμεσα στους τοίχους του αλλά πηγαίνει στους φτωχούς.


Εμπνευση κάποιου ιερέα .....