ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

«Τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶνε ἡ αἰτία»

Πόσο επίκαιρη είναι η προφητεία του Άγιου Κοσμά... κάποιοι όμως απ' ότι φαίνεται είναι πάνω και απο τους Αγίους της Εκκλησίας μας...