Πνευματικη Μελέτη.

Στην εποχή μας είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στον γραπτό χριστιανικό λόγο και τα πατερικά κείμενα. Σ' αυτό συμβάλει και το διαδίκτυο. Επομένως είναι ανεπίτρεπτο να μη διαβάζουμε καθημερινά έστω και μια σελίδα ενός πνευματικού βιβλίου. Για όλα τα άλλα πώς έχουμε χρόνο και για τον Χριστό δεν έχουμε; Ας μην είμαστε νωθροί λοιπόν κι αμελείς με την πνευματική μας ζωή.