ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΦΑΤΝΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΟΝ , ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ.
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ , ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως

ἐν αυτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες

ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο

Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν

Κύριε δόξα Σοι.