Μόνο τρισίμισυ χρόνια

Ας ξαναέλθουμε όμως στο αγιογραφικό σχολιασμό της παγκοσμιοποίησης και στις πληροφορίες που μας παρέχει ο προφήτης Δανιήλ. Είναι τώρα η σειρά για τα ευχάριστα, τα ωραία νέα: Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας Κυβέρνησης είναι ότι μετά την ενθρόνισί του ο Αντίχριστος, αυτός ο τόσο ισχυρός, θα ηγηθεί για τρεισίμισυ μόνο χρόνια, "καιρόν και καιρούς και ήμισυ καιρού" (Αποκ.12,14) ή "42 μήνας" (Αποκ.13,5) ή "1260 ημέρας" (Αποκ.12,6) μέχρι δηλαδή να καταργηθεί από τον Κύριον Ιησού και να κλείσει η ιστορία. Λαμβάνουμε ακριβείς πληροφορίες περί τούτου όχι μόνο από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, αλλά καί από τον προφήτη Δανιήλ, μολονότι προεφήτευσαν με μια χρονική απόστασι 700 περίπου ετών. Λέει λοιπόν ο προφήτης Δανιήλ, όπως ακριβώς κι η Αποκάλυψι, ότι θα δοθεί στον Αντίχριστο κατά παραχώρησι Θεού η απόλυτη εξουσία "για ένα έτος συν δύο έτη συν ήμισυ έτος". "Και δοθήσεται εν χειρί αυτού έως καιρού και καιρών και ήμισυ καιρού" (Δαν.7,25).

Το ακόμη πιο ευχάριστο όμως είναι η αιτία, για την οποία η πιο ισχυρή αυτοκρατορία της Ιστορίας θα είναι συγχρόνως και η πιο σύντομη. Η αιτία είναι ο Θεός! Η κατάπαυσι της Ιστορίας και η κατάργησι της Παγκόσμιας Κυβερνήσεως, περιεγράφη πολύ περιεκτικά, σύντομα, αλλά και ικανά από τον προφήτη. "Κριτήριον εκάθισεν και βίβλοι ηνεώχθησαν.εθεώρουν τότε από της φωνής των λόγων των μεγάλων ων το κέρας εκείνο ελάλει, έως ανηρέθη το θηρίον και απώλετο και το σώμα αυτού εδόθη εις καύσιν πυρός" (7,10-11). Αυτό ήταν! Με δυό κουβέντες! Ο Θεός σκοτώνει τον Αντίχριστο και τον βυθίζει στην αιώνιο κόλασι. Και πάλι ομοίως παρακάτω "έως ου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και το κρίμα έδωκεν αγίοις Υψίστου, και ο καιρός έφθασεν και την βασιλείαν κατέσχον οι άγιοι" (7,22). Και ανοίγει η αιώνιος βασιλεία των ουρανών!

Στην Αποκάλυψι περιγράφονται με λεπτομερή και δραματικό τρόπο οι έσχατες πληγές που θα επιβάλλει ο Θεός στον κόσμο που, όχι μόνο αποδέχτηκε, αλλά και προσεκύνησε τον Αντίχριστο και έλαβε το σφράγισμά του, είτε με τον αριθμό του ονόματός του, είτε με το ίδιο το όνομά του. Πρόκειται για την σειρά των επτά φιαλών που μετά την εμφάνισι του Αντιχρίστου (13ο κεφάλαιο) θα αρχίσουν να εκλύονται επί της κτίσεως, μέχρι που η αυτοκρατορία του Αντιχρίστου, η Βαβυλών, "η πόλις η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γής", πέση παταγωδώς "εν μιά ώρα" και "ερημωθή ο τοσούτος πλούτος" της με θόρυβο και ορμή.

Η συνέχεια της υπόθεσης είναι συγκλονιστική και δεν υπάρχει, νομίζουμε, πιο λαμπρή και σφριγιλή περιγραφή από αυτήν που ο ίδιος ο Θεός διεζωγράφισε στο ηγεμονικό του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο ένδοξος Ιππεύς του "Λευκού Ίππου", που περιβάλλεται με ιμάτιο "βεβαμμένον εν αίματι", του οποίου το όνομα εκλήθη "ο Λόγος του Θεού" και έχει στον μηρό του όνομα "βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων", μαζί με την φοβερή ακολουθία Του από "τα εν ουρανώ στρατεύματα" με τους λευκούς τους ίππους, ορμούν πάνω στο θηρίον, στους βασιλείς του και στα συνηγμένα στρατεύματα, πιάνουν το θηρίο και τον ψευδοπροφήτη και τους εκσφενδονίζουν ζώντες στην λίμνη του πυρός "την καιομένην εν θείω". Όλοι οι υπόλοιποι σκοτώνονται από την ρομφέα του Λευκού Ιππέως που εξέρχεται από το στόμα Του. Αυτό ήταν! Τέλος της ιστορίας!

Αυτά, αγαπητέ αναγνώστη, είναι εν συντομία το ποιόν, η σύντομη πορεία και το θλιβερό τέλος της τελευταίας αυτοκρατορίας της γής. Αυτή είναι η παγκόσμια Κυβέρνησι που σήμερα όλοι σου διαφημίζουν. (Πρόφατα ο ΓΑΠ δήλωσε στο economist ότι χρειαζόμαστε μία παγκόσμια κυβέρνησι και την χρειαζόμαστε γρήγορα! "we need a global government, a global financial government, and we need it fast") Από κει και μετά το μόνο που θα υπάρχει είναι το άπλετο φως της δόξης του Θεού και της Βασιλείας Του! (σε παραπέμπουμε στα τρία εκπληκτικά τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως).


"Τους αγίους Υψίστου παλαιώσει και υπονοήσει του αλλοιώσαι καιρούς και νομον..."

Αφήσαμε για το τέλος επίτηδες ένα βασικό χαρακτηριστικό του Κράτους του Αντιχρίστου που νομίζουμε ότι αξίζει ιδιαίτερη αναφορά και επέκτασι. Ο Αντίχριστος και η πομπή του και όλο το "μυστήριον της ανομίας" που "ήδη ενεργείται" βλασφημούν τον Θεό, εγκαταλείπουν και καταφρονούν τους αγίους και διαστρέφουν τον Θείο Νόμο, όπως μας παρεδόθη από την Ιερά Παράδοσι. "Και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει και τους αγίους Υψίστου παλαιώσει και υπονοήσει του αλλοιώσαι καιρούς και νομον..." (Δαν.7,23-25).

Πρέπει να τονίσουμε ότι η βασιλεία αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν στοχεύει απλώς να μας υποδουλώσει. Θέλει να κυριαρχήσει στις ψυχές μας, να μας κατακτήσει σε τέτοιο βάθος, ώστε να αποδώσουμε στον Άνομο λατρευτική προσκύνησι, ως εις θεόν. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να μας απομακρύνει απο την παραδεδομένη θεογνωσία. Ο στόχος των σκοτεινών δυνάμεων είναι, όταν θα έλθει ο άνομος, αν είναι δυνατόν, να έχουμε ξεχάσει τις εντολές του Θεού, την Ορθή Πίστι και τις αιώνιες μεθόδους του αγιασμού, ώστε να απομακρυνόμεθα όλο και περισσότερο από την χάρι του Θεού. Πρόκειται για την αποστασία για την οποία ο απόστολος Παύλος είπε ότι πρέπει να προηγηθεί του ανόμου (ΘεσΒ'.2,3). Μόνο έτσι θα έλθει στην καρδιά μας η πόρωσι και η καταφρόνησι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε γελοίες τις προειδοποιήσεις του Θεού για τον Αντίχριστο και το σφράγισμά του. Και δυστυχώς, όπως θα διαπιστώσετε αυτά όλα είναι σήμερα πραγματικότητα και δρομολογούνται επιτυχημένα από τους νεοταξίτες πράκτορες, εμείς δε οι άφρονες, τα αντιμετωπίζουμε σαν φυσική εξέλιξι της καθημερινότητος.