Ἡ ἐρωτική καρδιά τῶν ἁγίων

Ὁ Χριστός δέν θέλει νά ἔχουμε "ἀδυναμία" σέ κάποιους ἀνθρώπους, ἀλλά νά ἀποπνέουμε τή «δύναμη» τῆς Χάριτος πρός ὅλους· μόνο μέ αὐτόν τόν τρόπο μπορεῖς νά ἐνθουσιάσεις, νά βοηθήσεις, νά μήν πνίξεις ἀλλά νά χαριτώσεις ὁποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σου.

Ὁ ἔρωτας εἶναι δύναμη στόν ἄνθρωπο· ἄν τόν "στενέψεις" σέ ἕνα πρόσωπο, στενεύεσαι ἀπό ἄγχος, πίκρες καί φοβίες. Στενοχωρεῖς καί συνθλίβεις τήν καρδιά σου. Ὅταν τόν μεταμορφώσεις μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ σέ θεῖο ἔρωτα, τότε μπορεῖς ἐν Χριστῷ νά ἐρωτευτεῖς ὅλους τους ἀνθρώπους, νά τούς ποθεῖς ὅλους, νά ἀνοίγεις τήν καρδιά σου γιά νά χωρέσουν ὅλοι. Τότε ἀπό στενόχωρος γίνεσαι εὐρύχωρος· ἀπό περιορισμένος καί τοπικός, καθολικός καί οἰκουμενικός.

Τό νά ἐρωτεύεσαι κάθε ἄνθρωπο σημαίνει νά πονᾶς γιά κάθε ἄνθρωπο πού βασανίζεται καί νά ἐπιζητᾶς λύσεις πού θά τον βοηθήσουν.

Εἶναι πρᾶγμα φοβερό νά σέ περιφρονεῖ ὁ ἀγαπημένος σου. Ὁ Χριστός, πού ἀπό μεγάλο ἔρωτα ἔφτιαξε τόν ἄνθρωπο, πόσο πληγώνεται καί πονᾶ ὅταν Τοῦ γυρίζουμε τήν πλάτη καί Τόν περιφρονοῦμε... πόσο ὑποφέρει ὅταν Τόν πλησιάζουμε μόνο γιά νά ἁρπάξουμε κάτι ἀπό Ἐκείνον καί ὄχι γιατί Τόν ἀγαποῦμε. Ὁ Χριστός δέν μυκτηρίζεται, δέν ξεγελιέται.